2010 až 2011: Obnova Bolkovské zvoničky

Dřevěná zvonička  má v historii Bolkova svoji tradici. Původně byla umístěna na staré lípě u Donthova statku, a při jeho požáru v roce 1931 byla zničena a musela se postavit někde jinde. Nový zvon Concordia byl vysvěcen děkanem Knauerem a farářem Stöbem a zavěšen na dřevěnou věžičku v místě mezi domy č.27 a 30. Zvuk zvonu sloužil jako jednoduchá časomíra a burcoval obyvatele při nečekaných událostech. Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 se zvon ztratil a ačkoliv občanské sdružení pátralo jak mezi žijícími vyhnanci v Německu, tak mezi občany obce, stopa k němu již nevedla. V lednu roku 2010 vznikla obdivuhodná iniciativa od mladých členů občanského sdružení ve věku od 17-23 let, kteří se napojili na nadaci „Make a Connection – Připoj se“ a po vytvoření schopného nadačního projektu získali prostředky na základní zafinancování nové dřevěné konstrukce zvoničky. Byl to snad pro všechny obdivovatele tohoto horského údolí, vzhledem k věku a zájmům dnešních teenagerů, počin nádherně úžasný.  My starší jsme byli najednou zaskočeni optimizmem a chutí se s nimi do toho pustit.  Stavební odborníci, členové sdružení, v krátké době vypracovali kompletní projekt věrný dobovým fotografiím, na základě kterého bylo vydáno stavební povolení a v červenci započato se sanací, vyztužením a dobetonováním koruny původního betonového základu. Na přelomu října a listopadu, v snad poslední slunečný víkend, byla za hojné účasti členů obč. sdružení vztyčena a smontována dřevěná konstrukce zvonice. Během několika dalších dnů vtrhla do kraje zima a sníh uzavřel údolí. Nátěry, pobití šindelem, usazení zvonu a mechaniky a konečné terénní úpravy se uskuteční až zimu z údolí zase vytlačí jaro.

 

Fotogalerie