2016: Obnova přírodní evangelické modlitebny Kruh

20161015_111312_resized 20161015_113101_resized

V Bolkově, resp. hořením Rudníku, byli lidé evangelického vyznání a v době rekatolizace  museli svou víru praktikovat tajně. V zimě se scházeli  ve stodolách a velkých světnicích, v létě v místě zvaném Gründel, tedy Kruh, což byly do kruhu vysázené lípy v jednom z postranních údolí nedaleko později vystavěného evangelického kostela. Po vysídlení německého obyvatelstva došlo ke ztrátě paměti tohoto místa, které začalo být využíváno k pořádání táboráků. Jeden z nich se Kruhu stal osudným. Lípy ohořely a v roce 2010 poškozené kmeny padly za oběť vichřici. Z původních deseti lip zůstaly zachovány čtyři, a to ve velmi špatném stavu.
Spolek Přátelé Bolkova si vytkl za cíl toto památné místo rehabilitovat. V roce 2014, po vydání souhlasu s realizací projektu majitelem pozemku Správou KRNAP  a po vydání povolení k vykácení zbylých lip, započali členové spolku s postupným úklidem místa, který spočíval ve vyřezání okolí od náletových dřevin tak, aby se budoucí Kruh ocitl ve volné krajině jako kdysi a v terénních úpravách. V sobotu 15. října byl Kruh výsadbou nových lip obnoven. Účast patnácti dospělých a takřka stejného počtu dětí je dobrý příslibem opětného oživení místa a zachování jeho paměti. Na jaro příštího roku jsou naplánovány finální terénní úpravy a zatravnění. Do budoucna by místo mělo být opatřeno infotabulí a posezením.

Za z.s. Přátelé Bolkova

Michael Čakrt, Olga Hájková a Lubomír Jíra