2017: Živá Paměť Bolkova

Po roce 1945 se začala psát nová historická kapitola údolí bolkovského potoka. Odešli ti co tu žili několik staletí a přišli noví obyvatelé, kteří se s místem postupně sžívali.  My “mladí”  pro které je Bolkov domovem a srdeční záležitostí, se chceme o jeho historii dozvědět co nejvíc. Naším cílem je získané vědomosti uchovat pro ty co přijdou po nás, aby se nemuseli složitě (tak jako my) pídit třeba po tom kdo kdy žil v jejich domě.

Zatímco historie Bolkova/horního Rudníku do roku 1945 je relativně dobře zmapovaná díky knihám M. Bigalke  (Polkendorf) a T. Müllera (Hermannseifen), souhrnné  informace o poválečných dějinách chybí. Naším cílem je tyto informace postupně shromažďovat a vytvářet jejich digitální archiv.   

Jedná se jak o dokumenty písemné a fotografie, tak o výpovědi pamětníků, kterých ubývá. Výraznými změnami prochází poslední dobou i tvář bolkovského údolí, zejména jeho spodní části.

Rádi bychom, abyste se k nám připojili. Zkuste sepsat stručnou historii vašeho domu po roce 1945 – posloupnost majitelů, důležité přestavby domu, zajímavosti, vaše vzpomínky (dokud ještě paměť slouží 🙂 a shromáždit fotografie. Vaše dokumenty naskenujeme, vrátíme.    

Výstupy projektu mohou sloužit nám všem. Jedním z nich bude interaktivní mapa proměn bolkovských stavení. A bude-li dostatek materiálů, můžeme časem vydat publikaci za podpory některého z komunitních grantů nebo na jejich základě postavit jiný projekt představující neobvyklou formou veřejnosti tento výjimečný kout Krkonoš.

Příští rok uplyne 90 let od vzniku obecního fotoalba 1928. Tehdy procházel obcí fotograf a na zakázku fotil místní obyvatele před jejich domy. Tuto “fotovycházku” chceme zopakovat a  vytvořit tak unikátní soubor srovnávacích fotografií domů a jejich obyvatel po takřka 100 letech. Připojte se! Staňte se součástí Živé paměti Bolkova! 

 

 

 

Kontaktní osoby:

Olga Hájková, ohajkova@email.cz

Kateřina Fejglová, fejglovakaterina@seznam.cz