O Nás

Spolek Přátelé Bolkova

vznikl jako občanské sdružení v srpnu roku 2007 po zjištění skutečnosti, že byly Státním pozemkovým úřadem prodány spekulantům botanicky cenné luční pozemky v nejhořejších partiích bolkovského údolí. Úkolem sdružení byla především ochrana přírody, krajiny a životního prostředí s cílem zabránit plánované výstavbě rekreačních objektů. Ten se podařilo naplnit během schvalovacího procesu nového územního plánu Rudníku.

Postupem času se obrana údolí změnila v jeho obnovu. Spolek začal obnovovat zdevastované přírodní a kulturní památky a rozhýbávat společenský život. V současné době čítá kolem 120 členů jak z řad chalupářů, tak místních obyvatel, k jejichž vzájemnému propojení spolek výrazně přispívá. Široký akční potenciál spolku tkví v bohatém profesním spektru členů s vynikajícími odborníky.

Obnovou zanedbané krajiny, zdevastovaných památek a vytvářením archivu historických dokumentů chce spolek přispět k zachování odlesku někdejší slávy bolkovského údolí příštím generacím.