2017: Živá Paměť Bolkova

Po roce 1945 se začala psát nová historická kapitola údolí bolkovského potoka. Odešli ti co tu žili několik staletí a přišli noví obyvatelé, kteří se s místem postupně sžívali.  My “mladí”  pro které je Bolkov domovem a srdeční záležitostí, se chceme o jeho historii dozvědět co nejvíc. Naším cílem je získané vědomosti uchovat pro ty co přijdou po nás, aby… Číst více →

2016: Obnova přírodní evangelické modlitebny Kruh

V Bolkově, resp. hořením Rudníku, byli lidé evangelického vyznání a v době rekatolizace  museli svou víru praktikovat tajně. V zimě se scházeli  ve stodolách a velkých světnicích, v létě v místě zvaném Gründel, tedy Kruh, což byly do kruhu vysázené lípy v jednom z postranních údolí nedaleko později vystavěného evangelického kostela. Po vysídlení německého obyvatelstva došlo ke ztrátě paměti tohoto… Číst více →

2012: Úklid evangelického kostela

U kostela jsme se sešli v 9:00, kdy už byl rozdělán menší oheň na pálení dřevěného nepořádku, který byl uvnitř lodi. První věc, která nás čekala, bylo odhrabání sutě a cihel ve vstupním prostoru. Tuto akci vidíte na fotografii 1, kde je vyfocen i bolkovský hrdina Radim. Jeho lopatou prošlo za 7 hodin čisté práce a za podpory Petra Kurečka, který se na… Číst více →

2011: Povídání se zvoničkou Tak tady už zase stojím….

Stejně jako moje starší kolegyně, co zde stála přede mnou, se budu dívat do kraje, na hemžení a lidi pode mnou. Ta doba, co jsem tu nebyla, utekla jako voda. Vlastně to byla jen chvilička, ale co se za tu krátkou chvilku událo! Bylo toho dost a nebylo vždy veselo! Mně je hej, jsem pěkně stavěná, na dobře vybraném místě.… Číst více →

2010 až 2011: Obnova Bolkovské zvoničky

Dřevěná zvonička  má v historii Bolkova svoji tradici. Původně byla umístěna na staré lípě u Donthova statku, a při jeho požáru v roce 1931 byla zničena a musela se postavit někde jinde. Nový zvon Concordia byl vysvěcen děkanem Knauerem a farářem Stöbem a zavěšen na dřevěnou věžičku v místě mezi domy č.27 a 30. Zvuk zvonu sloužil jako jednoduchá časomíra a burcoval… Číst více →

Rok 2010: Obnova hřbitova u bývalého evangelického kostela v Rudníku

V roce 2010 započalo o.s. Přátelé Bolkova s obnovou zdevastovaného hřbitova u bývalého evangelického kostela v Rudníku. Hřbitov sloužil od roku 1810 k pohřbívání členů německé evangelické obce, jediný ve východních Krkonoších. Po vysídlení německého obyvatelstva přestal postupně plnit svou roli. Dle pamětníků se na něm naposledy pohřbívalo v 50. letech 20. století. Následující desetiletí hřbitov chátral, některé náhrobní kameny byly rozebrány a odvezeny, další… Číst více →

Rok 2009: Obnova pomníku obětem 1. světové války

Obnova pomníku obětem 1. světové války byla v r. 2009 prvním úspěšným projektem o.s. Přátelé Bolkova. Pomník se nachází v nejspodnější části k.ú. Bolkov u cesty vedle bývalého lomu. K poctě 11 padlých jej vystavěl r. 1934 místní Divadelní spolek. Pomník byl vytvořen z vápencového bloku a opatřen černou mramorovou deskou se jmény padlých a nápisem „Sie gaben das Leben,… Číst více →