Rok 2009: Obnova pomníku obětem 1. světové války

Obnova pomníku obětem 1. světové války byla v r. 2009 prvním úspěšným projektem o.s. Přátelé Bolkova. Pomník se nachází v nejspodnější části k.ú. Bolkov u cesty vedle bývalého lomu. K poctě 11 padlých jej vystavěl r. 1934 místní Divadelní spolek. Pomník byl vytvořen z vápencového bloku a opatřen černou mramorovou deskou se jmény padlých a nápisem „Sie gaben das Leben, ihr gebet die Liebe“ (Oni dali život, vy dejte lásku). Nad desku byl vsazen železný válečný kříž a do podstavce připevněna lucerna. Po roce 1945 byly deska a kříž strženy a po dobu 40 let pomník chátral podobně jako jeho okolí. Z nejhoršího se začal dostávat po roce 1989, kdy Bolkov začali pravidelně navštěvovat němečtí rodáci, kteří vrátili na pomník horní polovinu desky nalezenou v křoví opodál. O údržbu pomníku a jeho okolí se starala Eva Edlerové – Hofmanová z Trollovy boudy.

Iniciativy obnovit pomník se ujalo sdružení Přátelé Bolkova na počátku roku 2009. Záměr získal podporu jak obce Rudník, tak německých krajanů, kteří poskytli fotografii pomníku z r. 1934 a seznam padlých, takže pomník pomohl být obnoven v takřka původní podobě. Renovační práce na pomníku provedla firma Kamenictví Novotný z Čermné a 13. června proběhlo slavnostní odhalení za účasti hostů z Německa, zástupců obce, místních i rekreantů. Vydařené česko-německé setkání bylo příjemným završení několikaměsíční práce. Naším přáním je, aby pomník zůstal důstojnou a trvalou připomínkou na obyvatele Bolkova, kteří tu žili před námi a jejichž odkaz ctíme. Na obnovu pomníku finančně přispěli sbírkou naši němečtí krajané, obec Rudník z rozpočtu obce a sbírkou o.s. Přátelé Bolkova mezi svými členy a občany obce. Děkujeme též všem, kteří přiložili ruku k dílu a obětovali svůj čas při úpravě okolí pomníku a přístupových cest.