Rok 2010: Obnova hřbitova u bývalého evangelického kostela v Rudníku

V roce 2010 započalo o.s. Přátelé Bolkova s obnovou zdevastovaného hřbitova u bývalého evangelického kostela v Rudníku. Hřbitov sloužil od roku 1810 k pohřbívání členů německé evangelické obce, jediný ve východních Krkonoších. Po vysídlení německého obyvatelstva přestal postupně plnit svou roli. Dle pamětníků se na něm naposledy pohřbívalo v 50. letech 20. století. Následující desetiletí hřbitov chátral, některé náhrobní kameny byly rozebrány a odvezeny, další se postupně rozvalily a byly zaváženy odpadky a zarůstány náletovými dřevinami. V roce 2009 nechala obec Rudník vyřezat na části hřbitova nálety.  22. května 2010 se uskutečnil úklid hřbitova, na němž se sešlo na 50 dobrovolníků z řad místních obyvatel, rekreantů, zastupitelů obce, členů evangelické církve a místních spolků a sdružení. Během jednoho dne byly na hřbitově dovyřezány náletové dřeviny, vykopávány pařezy, uklizeny odpadky (odvezeny 2 kontejnery!) a zajištěny otevřené hrobky. Při úklidu došlo k obnažení rozličných částí náhrobních kamenů – od kamenných segmentů přes porcelánové oválné štíty až po rozbité nápisové desky. Akce, sponzorované formou občerstvení hospůdkou U Petry, vzbudila mezi zúčastněnými velmi kladné ohlasy a úžas z velkého objemu vykonané práce. Po úklidu bylo přistoupeno k vlastním kamenickým pracím, které provádělo Kamenictví Josef a David Novotný z Čermné. Po náročném vyzvednutí náhrobních kamenů byly vyhloubeny a vybetonovány základy pro usazení spodních dílů náhrobníků, na něž byly postupně kladeny a lepeny další díly, pokud byly nalezeny. Po sestavení a stabilizaci náhrobníků došlo k jejich očištění vodou od mechu a hlíny. Následovalo spárování mezer mezi jednotlivými částmi náhrobníků. Celkem bylo vztyčeno 26 náhrobních kamenů, některé torzovitě, některé kompletně (včetně znovu sestavení jedné hrobky)! Kvalita materiálu a umělecké provedení náhrobníků bylo kameníky ohodnoceno jako velmi vysoké. Díky projektu se podařilo toto místo zkultivovat a navrátit mu důstojnou podobu. Hřbitov se doslova rozsvítil a stal se přívětivým místem, které bude příchozím prostřednicím nápisů na náhrobnících oknem do předválečné, německé historie obce.

Finančně se na obnově hřbitova podílela Nadace VIA částkou 50.000 Kč, obec Rudník 30.000 Kč a němečtí krajané 4.000 Kč. Doufáme v budoucí spolupráci při obnově celého areálu a děkujeme! Další informace o této akci naleznete ZDE

 

Fotogalerie